Goth Music Festivals - What to Wear?

Goottilaisen musiikin festivaalit – mitä päälle?

 Goottikulttuuri on moderni alakulttuuri, joka syntyi Englannista 80-luvun alussa. Siitä lähtien goottilaisyhteisön ihmiset ovat löytäneet tapoja saada itsensä kuulluksi ja nähdyksi massiivisten festivaalien, kuten musiikkifestivaalien, kautta.